Müügiinfo

Müügiprotsess toimub kolmes etapis

1. Sobiliku korteri valimine

Võttes maakleriga ühendust leiame kõige sobilikuma korteri Teie vajadustele. Seejärel valime sobiliku siseviimistluspaketi ning koostame personaalse müügipakkumise.

2. Võlaõigusliku lepingu sõlmimine (VÕL)

Esmalt sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik ostu-müügileping.
Võlaõigusliku lepinguga tasub klient 10% ostuhinnast.
Võlaõiguslepingus fikseeritakse korteriomandi valmimise ning ostjale üleandmise tähtajad ning muud asjakohased tingimused.

3. Asjaõigusliku lepingu sõlmimine (AÕL)

Korteriomandi valmimisel toimub asjaõigusliku lepingu sõlmimine, millega ühes antakse üle valmis korteriomand ning ostja tasub ülejäänud 90% ostuhinnast. Nimetatud lepingu sõlmimisega saab klient korteriomandi omanikuks. 
Müügihinnad võivad asjaõiguslepigu sõlmimise faasis olla kõrgemad esialgses projektis toodud hindadest ca 5-10% seoses ehitushindade jooksvate muutustega. 

Lepingu hinnas sisaldub

  • Korteri ja elamu valmidus vastavalt projektile
  • Vannitoa mööbel koos sanitaartehnikaga
  • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kütte- ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest
  • Andmeside, telefoniside, valveside ja digivõrguga liitumise valmidus

Lepingu hinnas ei sisaldu

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv
  • Liitumistasu telefoniside, andmeside ja valvesignalisatsiooniga liitumiseks.
  • Parkimiskoht
  • Köök