Müügiinfo

Müügiprotsess toimub kolmes etapis

1. Sobiliku korteri valimine

Võttes maakleriga ühendust leiame kõige sobilikuma korteri Teie vajadustele. Vakantsuse seis on jooksvalt jälgitav meie arenduse kodulehel. Võimalik tutvuda projekti ja plaanimaterjaliga kohapeal Haapsalus büroos või saada tutvumiseks oma e-postile.

2. Võlaõigusliku lepingu sõlmimine (VÕL)

Sõlmime notariaalse võlaõigusliku ostu-müügilepingu, millega tasub klient vähemalt 10% ostuhinnast.
Võlaõiguslepingus fikseerime korteriomandi valmimise ning ostjale üleandmise tähtajad ning muud asjakohased tingimused, samuti tähtaja asjaõiguslepingu sõlmimiseks.

3. Asjaõigusliku lepingu sõlmimine (AÕL)

Korteriomandi valmimisel toimub notariaalne asjaõigusliku lepingu sõlmimine, millega ostja tasub ülejäänud 90% ostuhinnast ning lepingu järgselt antakse ostjale üle arendaja poolt valmis korteriomand. Nimetatud lepingu sõlmimisega saab ostja korteriomandi omanikuks, Kinnistusraamatusse tehakse vastav kanne.  

Lepingu hinnas sisaldub

  • Korteri ja elamu valmidus vastavalt projektile
  • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kütte- ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest
  • Andmeside, telefoniside, valveside ja digivõrguga liitumise valmidus
  • Vannitoa mööbel koos sanitaartehnikaga
  • Standardlahendusega köök Helka Mööblisalongilt

Lepingu hinnas ei sisaldu

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud –  notaritasud ja riigilõiv
  • Liitumistasu telefoniside, andmeside ja valvesignalisatsiooniga liitumiseks.
  • Parkimiskoht